maandag, 9. mei 2011 - 10:46

Filedruk daalt spectaculair

Utrecht

In de eerste vier maanden van 2011 is de filedruk, de lengte van de
files maal de duur, gedaald met 16,9 procent.

Die daling is fors en kan maar voor een klein deel verklaard worden uit het weer: 2011 was droog maar ook de eerste maanden van 2010 was er maar beperkt neerslag. Ook in het effect van winterweer was het verschil tussen 2010 en 2011 gering. Dit maakt de VerkeersInformatieDienst (VID) maandag bekend.

Een groot deel van de daling lijkt dan ook het gevolg van het beschikbaar komen van extra rijstroken op het hoofdwegennet. Het verkeer kon in 2011 bijvoorbeeld profiteren van de wegverbredingen op de A2 tussen het knooppunt Holendrecht en Maarsen, A2 tussen Everdingen en Deil, de A12 tussen Woerden en Gouda, de A58 tussen het knooppunt Batadorp en Oirschot en het gereedkomen van de Randweg Eindhoven (A2/N2).

In de eerste maanden van 2011 kwamen daar de spitsstroken op de A9 bij Haarlem bij. Bovendien waren vanaf 21 maart op de A2 bij Utrecht vier rijstroken ter beschikking; toen kwam er per rijrichting een rijstrook bij in de ‘bypass’ om de nog niet in gebruik zijnde landtunnel. Dat betekende meteen een forse daling voor de files: op dat moment liep de filedruk op de hele A2 nog eens met circa een derde terug. De verbeterde doorstroming op de A2 verklaart ruim 4 procentpunt van de daling van 16,9 procent.

De filedruk is begin 2011 vrijwel gelijk met die van 10 jaar geleden.
Provincie:
Tag(s):