woensdag, 5. januari 2011 - 13:54

Financieel tekort bij Sociale Zaken Zwolle

Zwolle

De eenheid Sociale Zaken en Werkgelegenheid van de gemeente Zwolle sluit 2010 af met een verwacht tekort van circa 4,8 miljoen euro ten opzichte van de begroting. ‘Dit is 2,6 miljoen euro meer dan de overschrijding die reeds in het najaar aan de raad is gemeld’, meldt de gemeente.

‘Een deel van de oorzaak ligt in de openeindregelingen bij de onderdelen Bijstandsverlening, Armoedebestrijding, Participatiebudget (re-integratie, inburgering), Sociale Werkvoorziening en Individuele Voorzieningen Wmo’, aldus de gemeente.

De totale omvang van het tekort bleek na een interne financiële doorlichting van de eenheid Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Het college en de directie zijn zeer bezorgd over de situatie en hebben daarom besloten een extern onderzoek te laten doen door Deloitte naar de financiële positie en financiële beheersing van de eenheid.

De uitkomsten van het onderzoek bepalen de verdere vervolgstappen. De gemeente verwacht de uitkomsten van dit onderzoek eind januari. Naast de openeinderegelingen ligt er een oorzaak in het feit dat de gemeente de afgelopen jaren de budgetten voor armoedebestrijding, participatie, kinderopvang, stimuleringspremies en dergelijke zeer succesvol aan de doelgroepen heeft besteed.

Dit beleid is in het afgelopen jaar zo succesvol uitgevoerd dat het geleid heeft tot overbestedingen. Daarnaast spelen ook de kortingen die het rijk de gemeenten heeft opgelegd een rol.

“Als gevolg van de rijksbezuinigingen op het gebied van Sociale Zaken en Werkgelegenheid moeten we sowieso bezuinigen. We willen dat zodanig doen dat iedereen dit dat nodig heeft hulp kan krijgen”, aldus wethouder van As.

Het college bereidt beleidswijzigingen voor die met de gemeenteraad besproken worden. Deze wijzigingen hebben betrekking op participatie, armoedebeleid, inburgering en WMO. Daarbij wil het College een sociaal beleid voeren. “We vinden het belangrijk om er als gemeente te zijn voor de mensen die het nodig hebben”, aldus wethouder Van As.
Provincie:
Tag(s):