vrijdag, 23. september 2011 - 12:56

Flevoland en Dronten zien niets in versnelde aanleg bypass Kampen

Dronten/Lelystad

Provincie Flevoland en de gemeente Dronten zien niets in een versnelde aanleg van de bypass bij Kampen. In de stuurgroep IJsseldelta Zuid, die over de aanleg van de bypass gaat, hebben de Flevolandse partijen alleen kennis genomen van het regioadvies.

Op voorhand is verontrusting uitgesproken over de versnelde aanleg van deze bypass. Vraagtekens worden gezet bij de noodzaak van de versnelde ingebruikname. Voorts is onduidelijk wat deze variant betekent voor de langere termijn. Denk aan de mogelijke gevolgen voor de uitstekende waterkwaliteit in de randmeren en ook de veiligheid als gevolg van mogelijke peilstijging in de randmeren.

Daarnaast heeft de gemeente Dronten volop geïnvesteerd in de kwaliteit van de stranden en voorlanden die binnen de gemeentegrenzen liggen. Deze investeringen komen bij de inzet van deze bypass nadrukkelijk in het geding. Ook de overige gevolgen voor natuur en andere recreatieve voorzieningen zijn niet duidelijk.

In de huidige plannen is het de bedoeling dat in de tweede fase van IJsseldelta Zuid een nieuwe brug wordt gebouwd bij Roggebot. Dit om de nog te verbreden doorgang te kunnen overspannen. Enige zorg is dat deze tweede fase ‘de realisatie van IJsseldelta Zuid’ later door bezuinigingen niet meer wordt gerealiseerd.

Dit onderwerp wordt met de bestuurders van beide partijen nader besproken. Dan pas wordt er een duidelijk standpunt ingenomen kan over het regioadvies.
Provincie:
Tag(s):