dinsdag, 4. januari 2011 - 20:53

Flevoland mag in dijken gravende vossen afschieten

Lelystad

Flevoland heeft een ontheffing verleend aan Faunabeheer Flevoland om de ‘beschermde’ vossen af te schieten die schade toebrengen aan de buitendijken. Dit heeft de provincie Flevoland dinsdag laten weten.

Vossenholen
De vossen verzwakken de dijken door er holen in te graven. De vossen, die ervan worden ‘verdacht’ holen te graven in de beschermende dijken om Flevoland, mogen vanaf nu het hele jaar door in de provincie worden bestreden.

Vanaf 2006 gold dit in het jachtseizoen al voor konijnen in de omgeving van de Hollandse Brug waar holen in de dijk waren aangetroffen. De bestrijding is mogelijk door de ontheffing die de provincie Flevoland op verzoek van Faunabeheer Flevoland heeft verleend. De ontheffing is geldig tot en met 2013.

Beschermde diersoort
Vossen vormen een beschermde diersoort, maar als ze een gevaar zijn voor weidevogels kan hun deze status worden ontnomen. Daar komt nu het gevaar van graafschade bij.

Niet alle vossen die zich op, of vlakbij de buitendijken ophouden, worden onschadelijk gemaakt. Dat gebeurt alleen als er holen of burchten in de dijk zijn aangetroffen. Doorgaans dicht het waterschap de gaten weer waarna de ‘veroorzaker’ van deze schade vaak verderop opnieuw zijn gang gaat en als ‘verdachte’ wordt aangemerkt.

Daarop onderneemt Faunabeheer gericht actie door met hulp van kunstlicht op de ‘boosdoener’ te jagen. Gedeputeerde Anne Bliek: “Het gaat ons net als het waterschap dat de dijken beheert, om de bescherming tegen het water. Onze primaire waterkeringen mogen niet worden beschadigd.

De veiligheidsnormen van het Rijk gaan ervan uit dat slechts eenmaal in de 4.000 jaar water over de dijk mag slaan. Die veiligheid wordt aangetast, schade begint al als een vos of konijn de grasmat aan de binnenkant van een dijk openkrabt.”

Acht meter diep
Afgelopen zomer heeft het waterschap incidenten geconstateerd waarbij wel acht meter diepe gangen in een dijk waren gegraven. Vossen zijn hiervoor verantwoordelijk.

Nu heeft het waterschap naast een reeds vergund verzoek om op konijnen te mogen jagen ook een vergunning gekregen voor het afschieten van vossen. Anne Bliek: “Als roofdier dat konijnen jaagt, heeft het zijn nut, maar als bouwer van diep gelegen burchten vormt de vos juist een gevaar.”
Provincie:
Tag(s):