zaterdag, 1. januari 2011 - 17:07

Flevoland viert rustig de jaarwisseling

Flevoland

In Flevoland is de jaarwisseling rustig en zonder noemenswaardige incidenten verlopen. Alleen in Lelystad had de politie en de brandweer de handen vol aan de grote bedrijfsbrand aan de Wigstraat', meldt de politie zaterdag.

Tot vroeg in de ochtend op de eerste dag van het nieuwe jaar was hier een forse politie-inzet ter ondersteuning en assistentie van de brandweer. Door de gehele regio vierde het overgrote merendeel van de bevolking de jaarwisseling op gepaste wijze. Van geweld tegen hulpverleners was geen sprake.

De voorspelde mist en de daarmee te verwachten verkeersongevallen zijn gelukkig uitgebleven. ‘De politie Flevoland kijkt met tevredenheid terug op een ordentelijk en beheersbaar verlopen viering’, aldus de politie.

In de grootste stad van de regio, Almere, werd er zoals gebruikelijk veel vuurwerk afgestoken. Boven de stadswijken hingen tegen het einde van de avond behoorlijke kruitwolken. Verspreid door de stad kreeg de politie tientallen meldingen van vuurwerkoverlast. De meldingen van vernielingen waren er minder dan vorig jaar.

Na 00:00 uur brak het feest pas goed los. In het horecagebied op de Grote Markt waren veel mensen op de been. Ondanks de drukte hoefde de politie hier maar twee aanhoudingen te verrichten vanwege verstoring van de openbare orde. Daarnaast is één persoon aangehouden die teveel alcohol had genuttigd en in een voertuig reed. Elders in de stad is een man aangehouden ter zake mishandeling met betrekking tot een burenruzie.

In de hoofdstad Lelystad ging de aandacht uit naar de forse brand nabij het Gulfstation aan de Wigstraat. Verschillende politie-eenheden waren ter plaatse voor de afzetting van het gebied zodat de brandweer haar urenlange werk kon doen.

Pas vanmorgen vroeg was de brand onder controle. De technische recherche van de politie verricht onderzoek naar de oorzaak van de brand.

Op het Horecapleintje hebben agenten eén aanhouding verricht. Deze man wordt ervan verdacht een andere persoon in zijn arm te hebben gestoken met een scherp voorwerp bij een ruzie nabij een horecagelegenheid. Verder zijn er twee aanhoudingen verricht ter zake overtreding van artikel 8: alcohol in het verkeer.

In het noorden van de provincie, de Noordoostpolder, verliep het feest in gemoedelijke sfeer. Opvallend was wel het aantal vreugdevuurtjes dat werd aangestoken in Emmeloord. Er werden verspreid door Emmeloord verscheidene meldingen gedaan van vernielingen waaronder een abri aan de Urkerweg. Op de Lange Nering (centrumgebied) heeft de politie een melding gekregen van een mishandeling.

Wat betreft vuurwerk- en jaarwisseling gerelateerde zaken spreekt de politie Flevoland al met al van een beheersbaar en rustig verlopen feest met nauwelijks in het oog springende incidenten.
Provincie:
Tag(s):