maandag, 12. december 2011 - 10:31

Flexwerkers fors de dupe van nieuwe Ziektewet

Amsterdam

Flexwerkers zoals uitzendkrachten gaan er straks bij ziekte en ongelukken fors op achteruit. Dat is het gevolg van de begroting van Sociale Zaken die vanaf dinsdag 13 december in de Tweede Kamer wordt behandeld.

Met ingang van 2013 krijgen mensen met een flexibel contract nog maar drie maanden normaal ziektegeld. Daarna vallen ze terug op bijstandsniveau. De FNV noemt de plannen ‘ziek’ en ‘misselijk’.

Nu krijgen alle werknemers in Nederland bij ziekte nog maximaal twee jaar een Ziektewet-uitkering van zeventig procent van het laatstverdiende loon. Als het kabinet zijn zin krijgt, geldt dat straks dus niet meer voor twee miljoen flexwerkers. Alleen flexwerkers die al langer dan drie jaar werken, krijgen voor elk gewerkt jaar nog één maand normaal ziektegeld.

FNV-bestuurder Leo Hartveld noemt de plannen ‘ziekmakend’. “Dit vergroot de tweedeling in onze maatschappij. Langdurig zieke flexwerkers komen buiten de samenleving te staan. Stel dat je als uitzendkracht een ernstig ongeluk krijgt. Dan wacht de bedelstaf! Binnen enkele maanden ben je aangewezen op een bijstandsuitkering. Onaanvaardbaar.”

Minister Kamp wil bovendien een nieuwe keuring invoeren als flexwerkers één jaar ziek zijn. Uitzendkrachten en flexwerkers zullen dan door het UWV gekeurd worden. De WIA-keuring wordt als het ware een jaar vervroegd. Als iemand in staat wordt geacht passend werk te verrichten tegen een loon dat minder dan 35 procent onder hun oude loon ligt, wordt hij of zij uit de Ziektewet gezet.

Leo Hartveld: “Zieke werklozen hebben nu ook al de verplichting om passend werk te aanvaarden. Werkgevers nemen echter geen zieke werklozen aan. Het UWV heeft dat pas in een onderzoek nog aangetoond.”

De FNV roept de Tweede Kamer op om deze verslechtering voor flexwerkers weg te stemmen.
Categorie:
Tag(s):