maandag, 17. januari 2011 - 9:51 Update: 08-07-2014 1:01

Flinke toename aandeel leningen in studiefinanciering

In de periode 1997-2009 vormden leningen een steeds groter deel van de overheidsuitgaven aan studiefinanciering. Bovendien namen de overheidsuitgaven aan studiefinanciering in die periode toe. Dit heeft het CBS vandaag bekendgemaakt.

Helft lening

In 2009 bestond de helft van de overheidsuitgaven aan studiefinanciering uit een lening. Dat is veel meer dan in 1997. Toen bestond 20 procent van de studiefinanciering uit een lening en 80 procent uit een gift. Gecorrigeerd voor inflatie nam het geleende bedrag in deze periode met 1,1 miljard euro toe.

Deels komt dit doordat het aantal studenten is toegenomen. De studenten zijn echter ook meer gaan lenen. Dit heeft onder andere te maken heeft met de invoering van de prestatiebeurs in 1996/’97. Bij uitloop van de studie over de vastgestelde studieduur, wordt de lening niet omgezet in een gift. Door de geleidelijke invoering geldt dit regime voor steeds meer studenten.

Daling giften

De studiefinanciering die de overheid in vorm van een gift heeft uitbetaald, lag in 2009 200 miljoen euro (gecorrigeerd voor inflatie) lager dan 1997. Dit komt ten dele door de verschuiving van giften naar leningen. Daarnaast heeft de invoering van gratis schoolboeken in het voortgezet onderwijs geleid tot lagere tegemoetkomingen in de schoolkosten voor scholieren in 2009.
Overheid geeft meer uit aan studiefinanciering

De overheid gaf in 2009 bijna 3,7 miljard euro uit aan studiefinanciering. Dat is 1,7 miljard meer dan in 1997. Gecorrigeerd voor inflatie namen de overheidsuitgaven aan studiefinanciering met 0,9 miljard toe.
Categorie:
Tag(s):