dinsdag, 14. juni 2011 - 18:09 Update: 08-07-2014 0:58

FNV Bondgenoten komt met eigen pensioenplan

Amsterdam

Volgens FNV Bondgenoten is er wel degelijk een beter alternatief om onze pensioenen veiligheid te stellen. Onder de titel: “Het kan anders, beter”, presenteerde de vakorganisatie zojuist hun plan van aanpak.

De grootste vakbeweging, werkgevers en het kabinet spraken onder meer af dat zeker 97,5% van de pensioenen gegarandeerd moet zijn met buffers.

FNV Bondgenoten denkt dat het anders kan en wil dat alle fondsen een buffer aanhouden van 20 procent, zodat schokken op de financiële markten - die er wellicht nog aankomen met Griekenland - opgevangen kunnen worden, en mensen niet meteen in hun opgebouwde pensioenrechten gekort hoeven te worden.

Die buffer is ook nodig voor generaties na de huidige ouderen: jongere mensen. De buffers, nu aangetast door de financiële crisis, moeten juist ook voor jongeren weer aangevuld worden. Daarnaast wil FNV Bondgenoten een zo hoog mogelijke zekerheidsambitie.

Vorige week zette de werkgevers, vakbonden en het kabinet hun handtekening onder het pensioenakkoord. Nu lijkt de grootste vakorganisatie de plannen niet verder te steunen.
Categorie:
Tag(s):