maandag, 30. mei 2011 - 8:32 Update: 08-07-2014 0:58

FNV Bouw & Infra in actie voor goede cao Mortel

Woerden

FNV Bouw & Infra voert op dit moment acties bij de mortelbedrijven CementBouw in Zoeterwoude en Mebin in Groningen. De acties vinden plaats omdat de onderhandelingen voor een nieuwe cao voor de Mortel- en Morteltransportondernemingen zijn vastgelopen.

Belangrijkste eis van de bond is een eerlijke cao. In de mortelsector werken in totaal rond de tweeduizend mensen.

De onderhandelingen voor de Mortel-cao zijn half december 2010 begonnen. Begin mei werden ze afgebroken. Breekpunt was de invoering van een urenspaarregeling. De werkgevers wilden die op eigen houtje invoeren, zonder inspraak van werknemers.

Kwaliteit te grabbel
In hun ultimatums zijn FNV Bouw & Infra en de werkgevers teruggekeerd naar hun oorspronkelijke onderhandelingsinzet. FNV Bouw & Infra wil nu twee procent loonsverhoging voor een jaar, de werkgevers zetten daar nul procent extra salaris in anderhalf jaar tegenover. Ook wil de bouwbond zo weinig mogelijk flexwerk in de sector, terwijl de werkgevers uitbreiding willen. Bovendien wil FNV Bouw & Infra geen verruiming van de arbeidsduur en zijn de werkgevers daar wel voorstanders van. De vakbond wil, kortom, betere arbeidsvoorwaarden voor de werknemers, de werkgevers pleiten voor verslechtering. Dat laatste gooit de kwaliteit van arbeid in de Mortel te grabbel, vindt de vakbond.

Janna Mud, regiohoofd van FNV Bouw & Infra Noordwest: “Met deze acties willen we de werkgevers laten voelen dat ook de werknemers in de mortel recht hebben op een goede cao. Als je als sector aantrekkelijk wilt zijn, moet je investeren in je mensen. In Zoeterwoude en Groningen willen we laten zien dat wij als vakbond kiezen voor de toekomst van de Mortel. De werknemers zijn een goede cao waard. We willen dat de werkgevers dat ook inzien en dat ze terugkeren naar de onderhandelingstafel met voorstellen die mensen voordeel opleveren, geen nadeel.”

Maandagochtend 30 mei, 5.00 uur is het ultimatum verlopen dat FNV Bouw & Infra de werkgevers in de Mortel had gesteld.
Categorie:
Tag(s):