donderdag, 21. april 2011 - 15:47

FNV geschokt door kille aanpak van gehandicapten

Den Haag

De kilheid waarmee mensen met een arbeidshandicap worden aangepakt blijft schokkend. Dat is de eerste reactie van de FNV op de hoofdlijnennotitie van staatssecretaris De Krom en het bestuursakkoord tussen kabinet en gemeenten.

De staatssecretaris wil de huidige regelingen voor de zwaksten op de arbeidsmarkt (Wajong, WSW, WIJ en WWB) integreren in één regeling: de Wet Werken naar Vermogen. Hij grijpt dit aan om forse bezuinigingen door te voeren. Veel jongeren met een handicap krijgen geen uitkering meer, zonder dat ze kans maken op werk. Ondanks jaren van experimenten is er voor mensen met een arbeidshandicap niet meer uitzicht op duurzame arbeid gekomen. Bestaande werkgelegenheid voor deze groep wordt bovendien wegbezuinigd. In de sociale werkplaatsen wordt twee derde van de plaatsen weggesneden. Wie nog wel mag blijven, ziet zijn cao zwaar onder druk staan. En gehandicapte jongeren in de Wajong krijgen straks geen inkomen en ondersteuning meer als ze thuis- of samenwonen.

Doel van de nieuwe wet was meer duidelijkheid door het integreren van bestaande regelingen. Dit is faliekant mislukt. Het kabinet legt namelijk de uitvoering van de regeling bij gemeenten neer. In plaats van één regeling hebben we er straks 418. Want de gemeenten krijgen een grote mate van beleidsvrijheid. Voor deze complexe taak krijgen gemeenten bovendien veel te weinig geld. Eind van het liedje is dat jongeren met een arbeidshandicap massaal thuis komen te zitten.

Op 31 mei organiseert de FNV een landelijke bijeenkomst waar Wajongers van zich laten horen.
Provincie:
Tag(s):