donderdag, 28. april 2011 - 10:03 Update: 08-07-2014 0:59

FNV-idee: ‘flying doctors’

Amsterdam

De FNV komt met eigen ‘flying doctors’. Het gaat daarbij om deskundigen die meteen inzetbaar zijn wanneer meerdere werknemers melding maken van een ‘aandoening, ziekte of gevaarlijke, ziekmakende situatie.

Voorbeelden daarvan zijn: huiduitslag bij werknemers in een zwembad, astmaklachten na blootstelling aan bepaalde stoffen, een lastig te verklaren aantal miskramen in de zorg, wellicht door fysieke belasting.

Dat idee voor vliegende brigades, ‘noem ze voor mijn part flying doctors’, lanceert FNV-federatiebestuurder Leo Hartveld vanmiddag in het kader van Workers Memorial Day.

De dag dat de vakbeweging wereldwijd stilstaat bij werknemers die zijn overleden als gevolg van hun werk. In Nederland zijn dat er jaarlijks 3000, zo onthulde de FNV vorig jaar. Het idee is geïnspireerd op de Health Hazard Evaluaties in de USA dat is gericht op 'signaaldetectie': meerdere werknemers in een specifiek bedrijf of met specifieke arbeids-omstandigheden vertonen onverklaarbare gezondheidsklachten en kunnen zich daar melden.

Doel van de brigades is om zo’n signaal nader te onderzoeken en te analyseren in een vroeg stadium, vóórdat duidelijk is of het een serieus werkgebonden probleem is. Dit onderzoek moet dan ook snel, met enige prudentie (geen publiciteit) en collectief gefinancierd plaatsvinden.

Als duidelijk is dat het waarschijnlijk een arbeidsgebonden probleem betreft, moet het uitmonden in een nader arbeidsepidemiologisch onderzoek met eventuele uitbreiding naar soortgelijke bedrijven.
Het Vliegende Brigade systeem is aanvullend op de activiteiten van de Arbeidsinspectie: deze mist volgens de FNV de menskracht en de knowhow voor dergelijk onderzoek. Momenteel is er nog maar 1 bedrijfsarts bij de Arbeidsinspectie in dienst! Binnen de arbeidsinspectie is nu sprake van kennistekort op het terrein van beroepsziekten.

Wel is nauwe samenwerking met de Arbeidsinspectie nodig: om in onwillige bedrijven toegang te kunnen afdwingen en om tot vervolgacties over te kunnen gaan. De flying doctors zouden vanuit het Nederlands Centrum voor Beroepsziekten kunnen worden aangestuurd.
Categorie:
Tag(s):