maandag, 9. mei 2011 - 8:38

FNV roept gemeenten op zich tegen kabinetsplan te keren

De vakcentrale FNV keert zich nu ook tegen het kabinetsplan om een groot deel van het rijksbeleid over te dragen aan gemeenten provincies. Dit meldt de Volkskrant maandag. De bond waarschuwt in een open brief de gemeenten dat zij 'de rommel van het kabinet mogen opruimen'. De FNV dreigt de uitvoering van het plan te frustreren.

In de brief reageert de bond op het bestuursakkoord dat het kabinet sloot met overkoepelende organisaties van de gemeenten en provincies, de VNG en het IPO.

Volgens dit akkoord moeten de gemeenten en provincies een groot aantal taken van het kabinet gaan overnemen, maar met een veel lager budget.
Het gaan om ruimtelijke ordening, het waterbeheer, de jeugdzorg en een groot deel van de sociale zekerheid. Op het budget wordt in totaal zo'n
2 miljard bezuinigd.

Leo Harteveld van de vakcentrale roept de gemeenten op om het akkoord te verwerpen. 'Het bestuursakkoord zal voor de gemeenten een levensgroot Paard van Troje blijken te zijn', voorziet de bestuurder. 'Op het eerste gezicht lijkt er voor de gemeenten veel te winnen. De decentralisatie van taken zorgt ervoor dat gemeenten veel meer te zeggen krijgen over legio onderwerpen als sociale zaken, jeugdzorg, WMO etc'.

Maar het akkoord heeft ook een andere kant. 'Door het akkoord wordt een groot deel van de bezuinigingen bij de gemeenten neergelegd. Bovendien wordt er grof gesneden in de sociale zekerheid. De zwakste groepen in de samenleving worden hierdoor het meest geraakt', aldus Hartveld
Provincie:
Tag(s):