woensdag, 25. mei 2011 - 11:40

FNV verzet zich tegen lafste bezuiniging sinds jaren

“Dit is de lafste bezuiniging die ik als vakbondsbestuurder sinds jaren ben tegengekomen. Want het gaat hier om mensen die zich nauwelijks kunnen verweren: gehandicapten (Wajong), mensen bij de sociale werkvoorziening (WSW) en in de Bijstand, zoals alleenstaande moeders.”

FNV-federatiebestuurder Leo Hartveld maakt het kabinet Rutte en met name verantwoordelijk staatssecretaris De Krom bittere verwijten: “Die man walst over kwetsbare mensen heen en is met maar één ding bezig: hoe haal ik m’n twee miljard binnen.”

Woensdag voeren FNV-bonden in Den Haag actie voorafgaand aan de eerste Kamerbehandeling van de bezuinigingsplannen. In een tien kantjes tellende brief aan de Tweede Kamer zet Nederlands grootste vakcentrale al haar bezwaren én alternatieven op een rijtje.

De Krom wil de huidige regelingen voor de zwaksten op de arbeidsmarkt (Wajong, WSW, WIJ en WWB) integreren in één regeling: de Wet Werken naar Vermogen. Hij grijpt dit aan om forse bezuinigingen door te voeren. Zo wil hij via een baanaanbod arbeidsgehandicapten verplichten onder het wettelijk minimumloon te gaan werken. Dat is tevens het grootste bezwaar van de FNV: onder het mom van meer kansen op de arbeidsmarkt wordt een ontoelaatbare greep in de portemonnee van arbeidsgehandicapten, wsw-ers en bijstandgerechtigden gedaan. Hen wacht armoede.

Een tweede hoofdlijn van kritiek is dat De Krom met zijn ‘experiment’ valse hoop verschaft. De FNV constateert nu al dat werkgevers niet staan te trappelen om Wajongers en WSW-ers aan te nemen. De FNV heeft geen enkele fiducie dat De Krom’s aanpak daarin verandering zal brengen.

Leo Hartveld: “Nederland mag dit niet laten gebeuren. De vakbeweging, de FNV, staat het in ieder geval niet stilzwijgend toe.” Daarom zijn Hartveld en FNV-voorzitter Agnes Jongerius vandaag aanwezig bij het debat in de Tweede Kamer over het plan van De Krom.

In de brief betitelt FNV-er Leo Hartveld de plannen van het kabinet als ‘een historische fout’. Volgens hem bieden de huidige wetten genoeg handvatten om knelpunten aan te pakken.
Provincie:
Tag(s):