maandag, 5. december 2011 - 17:34 Update: 08-07-2014 0:55

FNV:looneis blijft 2,5%

Utrecht

De FNV-bonden gaan de cao-onderhandelingen van volgend jaar in met een looneis van maximaal 2,5 procent, aangevuld met een koopkrachttoeslag van driehonderd euro.

Dat is de kern van het arbeidsvoorwaardenbeleid dat de bonden maandagmiddag in de Federatieraad definitief hebben vastgesteld. Verder gaat de FNV aan de slag met werkgelegenheid, verbetering positie van flexwerkers, arbeidsparticipatie van ouderen en werknemers met een arbeidsbeperking, en pensioen.

Ter compensatie van het koopkrachtverlies door bezuinigingen van het kabinet op bijvoorbeeld kinderopvang en zorgtoeslag vragen de bonden aan de cao-tafel een koopkrachttoeslag van driehonderd euro.

In september werden de bonden het al in principe eens over deze inzet van het arbeidsvoorwaardenbeleid. Na discussie met de leden heeft de FNV dit beleid vanmiddag definitief vastgesteld. Bij de invulling wordt rekening gehouden met de situatie in de sectoren.

“De toeslag van driehonderd euro is niet alleen belangrijk voor behoud van de koopkracht van de lagere inkomens en ouders met kleine kinderen” zegt Catelene Passchier, cao-coördinator van de FNV.

“Maar op die manier houden we ook de bestedingen op peil. Het allerbelangrijkste is dat mensen vertrouwen blijven houden in de veerkracht van onze economie. En voor de toekomst hebben we iedereen nodig. Dat betekent dat we ook moeten investeren in behoud van banen en goed en plezierig werk voor de mensen.”

Andere speerpunten zijn:
- Goed en eerlijk loon, ook voor jongeren en uitzendkrachten
- Uitvoering geven aan het actieplan 55+ en andere afspraken om ouderen aan het werk te krijgen en te houden
- Arbeidskansen creëren in banen voor WSW’ers en Wajongers en andere werknemers met een arbeidsbeperking
- Terugdringen van onzeker werk (flexcontracten) en bevorderen van doorstroming naar vast werk;
- Meer zeggenschap en invloed voor werknemers op hun werk (organisatie, werktijden, werkplek)
Categorie:
Tag(s):