maandag, 18. april 2011 - 9:39 Update: 08-07-2014 0:59

Fors koersverlies voor beleggers in Nederlandse staatsobligaties

Beleggers in Nederlandse staatsobligaties hadden in het eerste kwartaal van 2011 met forse koersdalingen te maken. De oplopende kapitaalmarktrente veroorzaakte eind eerste kwartaal een koersverlies van ruim 7,6 miljard euro ofwel bijna 3 procent ten opzichte van eind 2010.

De rente op de staatsobligaties was niet voldoende om het koersverlies goed te maken. Dit maakt het CBS maandag bekend.

Oplopende rente drukt koers

Sinds september 2010 loopt de kapitaalmarktrente op. Daarnaast hadden enkele landen van de Europese Unie problemen met hun overheidsfinanciën. Dit vertaalde zich in lagere koersen voor staatsobligaties. Desondanks realiseerde de beleggers in staatsobligaties over 2010 nog een koerswinst van bijna 4 miljard euro. Dat is gelijk aan een rendement van bijna 2 procent. Eind augustus 2010 bedroeg de koerswinst nog bijna 16,5 miljard euro. . Het grootste deel van de Nederlandse staatsobligaties is in handen van het buitenland.

Ook verlies op obligaties van bedrijven

Ook de koersen van obligaties van de financiële en niet-financiële instellingen stonden in het eerste kwartaal van 2011 op verlies. Zij het dat het verlies met 1,5 procent kleiner was dan het koersverlies van staatsobligaties. De obligaties van financiële instellingen geven meer rente dan de meer solide staatsobligaties. In de afweging tussen vergoeding en risico lijken beleggers de laatste maanden eerder voor de obligaties van finaciële instellingen te kiezen, met als gevolg dat de koersen hiervan het minder slecht deden.

Koerswaarde obligaties 881 miljard euro eind eerste kwartaal 2011

Eind eerste kwartaal 2011 bedroeg de totale koerswaarde van obligaties op de Amsterdamse beurs 881 miljard euro. Dat is 4 miljard minder dan eind 2010. De totale koerswaarde van obligaties is het saldo van de koersen, de emissies en de aflossingen.

In 2010 en het eerste kwartaal van 2011 heeft de overheid per saldo respectievelijk 30 en 3,5 miljard euro aan extra obligaties uitgegeven om het overheidstekort te financieren. Daarnaast is de overheid in 2010 overgegaan tot meer langetermijnfinanciering met behulp van staatsobligaties in plaats van lenen op van korte termijn met bijvoorbeeld Dutch Treasury Certificates.

Eind 2010 kwam de waarde van staatsobligaties uit op 305 miljard euro. Een kwartaal later is dit licht gezakt tot 302 miljard euro. De financiële sector is echter nog steeds de grootste lenende partij op de obligatiebeurs met een totale waarde eind eerste kwartaal 2011 van bijna 550 miljard euro.
Categorie:
Tag(s):