zondag, 11. december 2011 - 21:26

´Forse kritiek op regiopolitie Limburg-Zuid´

Maastricht

Een zogenaamde visitatiecommissie die onderzoek heeft gedaan naar de korpsleiding van de regiopolitie Limburg-Zuid, zegt dat deze enige verbeteringen kan ondergaan. Op het rapport heeft de regioomroep L1 de hand weten te leggen.

Volgens de commissie is het korps weinig intellectueel vermogend en is staat de relatie met de burger niet voorop. Eveneens wordt er weinig gedaan om het gevoel van veiligheid bij de burger te vergroten.

Ook de korpsleiding wordt niet gespaard. Zo zou de korpsleiding geïsoleerd en de wenkbrauwen van de commissie gingen fronsen door de uitspraak van de korpschef Gery Veldhuis. 'Die vraagt zich hardop af of het korps zich nog veel moet aantrekken van de ontevreden burger.'

De uitkomst van het rapport laat weinig tot verbeelding over. Zij heeft niet het idee dat het zomaar goed komt met het regiokorps. Dit komt mede doordat Veldhuis onvoldoende het boegbeeld is van het korps.

In een reactie aan L1 laat de politie weten dat zij zich in een deel van het rapport herkend, maar belangrijke conclusies worden afgedaan als 'absolute onzin'
Provincie:
Tag(s):