vrijdag, 13. mei 2011 - 19:00

Fraude en oneigenlijk gebruik kinderopvang stevig aangepakt

Den Haag

De kinderopvangtoeslag wordt vanaf volgend jaar gekoppeld aan het aantal uren dat de ouders of verzorgers van het kind werken. Uitgangspunt hierbij is het aantal gewerkte uren van de minst

Dit staat in een brief over de aanpak van fraude en oneigenlijk gebruik van kinderopvangtoeslag die minister Kamp (Sociale Zaken en Werkgelegenheid) en staatssecretaris Weekers (Financiën) vandaag naar de Tweede Kamer sturen.

Voor de buitenschoolse opvang (4-12 jarigen) geldt dat ouders of verzorgers maximaal 70 procent van hun gewerkte uren kunnen declareren als opvanguren. Dit omdat deze kinderen naar school gaan en dus minder uren opvang nodig hebben. Daarnaast krijgen kinderopvanginstellingen de plicht om ouders voor te lichten over voor welk aantal opvanguren men in aanmerking komt voor kinderopvangtoeslag.

Tot slot wordt er een aantal andere maatregelen aangekondigd. Zo kunnen ouders in de toekomst maximaal 230 uur per kind per maand declareren voor alle soorten opvang samen. Ook is het in de toekomst niet meer mogelijk voor mensen zonder werk om elkaars gastouder te worden en daarvoor dan ook kinderopvangtoeslag te krijgen.
Provincie:
Tag(s):