maandag, 7. november 2011 - 17:51

Friese partijen blij met uitkomst onderhandelingen over zoutwinning

Leeuwarden

De Friese gemeenten, het wetterskip en provincie zijn blij met de uitkomsten van de onderhandelingen over de toekomst voor de zoutwinning. Dit heeft de provincie Friesland maandag laten weten.

De uitkomsten zijn zo snel als mogelijk zoutwinning onder het wad. Geen winning onder Slappeterp en € 2 miljoen extra van Frisia voor de dorpen in het gebied. De winning onder Franekeradeel gaat wel door tot maximaal 30 cm bodemdaling en niet langer dan 2021.

Dit was in de eerdere winningvergunning al vergund. De gemeente Franekeradeel had graag gezien dat de zoutwinning in 2013 was gestopt.
“Deze uitkomst komt tegemoet aan de wensen van Provinciale Staten, behalve stoppen in 2015. Hiervoor geeft de wet ook geen ruimte.” Zegt Gedeputeerde Sietske Poepjes.

De gemeenten en provincie zijn blij dat Frisia extra investeert in het gebied. Ook dat minister Verhagen maximaal meewerkt om zoutwinning snel onder het wad te laten plaatsvinden.
Provincie:
Tag(s):