donderdag, 27. januari 2011 - 22:56 Update: 11-10-2018 11:59

Friesland als eerste provincie: 'Geen gentech gewassen in onze provincie!'

Leeuwarden

De Friese Provinciale Staten besloten dat er nu geen ruimte is voor genetisch gemodificeerde landbouw in Fryslân. Het is voor het eerst in Nederland, dat een provincie zich uitspreekt tegen gentechlandbouw.

Hiertoe werd besloten op initiatief van GrienLinks (de Friese Statenfractie van GroenLinks). Het voorstel werd mee ingediend door SP en PvdA. Het initiatief kon bij de stemmingen rekenen op een ruime meerderheid in de Friese staten. Visioenair Esther Ouwehand van de Partij voor de Dieren kwam in 2010 voor de 2e Kamerverkiezingen al een bord plaatsen op de provinciegrens met de tekst: 'Gentechvrije provincie" (zie foto).

Het besluit om geen gentechlandbouw in Fryslân toe te staan is nog niet helemaal definitief. Er komt eerst een informatieronde met deskundigen, boeren en politici over de voors en tegens van gentechlandbouw. Deze informatieronde moet voldoende informatie opleveren voor de Friese Staten om een definitief standpunt in te nemen over de wenselijkheid van het verbouwen van genetisch gemodificeerde gewassen in Fryslân. Afgesproken is dat tot die tijd Fryslân zich zal verzetten tegen praktijkproeven en commerciële teelt met ggo’s (genetisch gemodificeerde organismen).

Irona Groeneveld (lijsttrekker van GrienLinks) is verheugd dat haar initiatief nu is overgenomen. “Er is nog veel te weinig bekend over de gevolgen van het verbouwen van genetisch voedsel, zowel voor de consumenten, de boeren en het milieu. Je wilt toch weten wat je eet? Een boer wil weten wat hij precies verbouwt en wat eventuele risico’s voor zijn land zijn. Tot slot is er te weinig bekend over de gevolgen van gentech op het milieu. Dat zijn drie goede redenen om nu een pas op de plaats te maken. Landbouw is belangrijk voor Fryslân dus moet je met de belangen van huidige boeren en hun opvolgers zorgvuldig omgaan. Dat doen we nu.”

De teelt van genetisch gemodificeerde gewassen is omstreden. Zowel politieke partijen als maatschappelijke organisaties en boerenorganisaties spraken al eerder hun bezorgdheid uit over de mogelijke gevolgen van deze vorm van landbouw. Door dit besluit van de Friese Staten is uitgesproken dat er voorlopig geen gentechlandbouw in Fryslân gewenst is. Groeneveld: “Hiermee is één van de wensen uit ons verkiezingsprogramma voor de komende verkiezingen een stap dichterbij gekomen. Maar daar gaat het niet alleen om. Belangrijk is dat Fryslan zo steeds duidelijker kiest voor een landbouw die toekomstbestendig en groen is. Dat is goed voor de boeren en dat is goed voor natuur en milieu. Typisch GrienLinks dus.”

Of Friesland in de toekomst gentechvrij blijft hangt mede af van andere provincie's, omdat door kruisbestuiving via wind en insecten verderop gelegen gewassen besmet kunnen worden.

Categorie:
Provincie: