dinsdag, 8. februari 2011 - 20:43

Friezen fraudeerden voor ruim 1,5 miljoen aan bijstandsgeld

In 2010 zijn 95 zaken van bijstandsfraude bij de Sociale Recherche Fryslân (SRF) aangemeld door Friese gemeenten. Daarvan zijn inmiddels 84 zaken afgehandeld en bij 69 zijn er processen verbaal opgemaakt.

Bij de 84 afgeronde zaken is voor € 1.657.132 aan fraude opgespoord en zijn 26 uitkeringen beëindigd. Hiermee is naar schatting € 364.000 aan bijstandsgeld bespaard. Over 2011 verwacht de SRF een bedrag tussen de 1.500.000 en 2.000.000 euro aan fraude op te sporen.

De SRF is een samenwerkingsverband van 29 Friese gemeenten. De recherche is belast met de opsporing van bijstandsfraude waarbij een vermoeden bestaat dat de fraude meer bedraagt dan € 10.000. De SRF is onderdeel van Sociale Zaken van de gemeente Leeuwarden.
Provincie:
Tag(s):