vrijdag, 15. april 2011 - 11:31

Fryslân verwijdert bermpaaltjes

De provincie Fryslân gaat het aantal bermreflectorpaaltjes halveren. Nu staan er nog 21.000 paaltjes, dat worden er 10.500. De paaltjes komen dan om de 100 meter te staan. Nu staan ze nog om de 50 meter. Gedeputeerde Piet Adema; “ door de helft van de paaltjes te verwijderen besparen we € 47.000,- per jaar. Het scheelt schoonmaken en vervangen van kapotte paaltjes “

In Fryslân staan langs alle provinciale wegen aan weerszijden bermpaaltjes. Volgens landelijke richtlijnen is het niet nodig om langs gebiedsontsluitingswegen B en erftoegangswegen paaltjes te plaatsen.
Provincie:
Tag(s):