maandag, 6. juni 2011 - 17:50 Update: 08-07-2014 0:58

Garantieregeling tuinbouw uitgebreid om EHEC-bacterie

Den Haag

Staatssecretaris Henk Bleker van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie biedt steun aan een aantal groententelers die getroffen zijn door het stilvallen van de export van groenten. Dit hebben de ministeries van Economische Zaken en Landbouw en Innovatie maandagmiddag laten weten.

De voorwaarden voor de ‘garantstelling landbouw’ worden verruimd. Dat betekent dat zo’n 80 telers die op dit moment gebruik maken van de garantieregeling een jaar langer over de aflossing van hun lening mogen doen. Een garantieregeling betekent dat de overheid voor een deel garant staat voor de aflossing als de teler zijn lening niet meer kan aflossen.

Daarnaast kunnen bedrijven bij het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid een beroep doen op een calamiteitenregeling voor werktijdverkorting voor hun personeel. Die regeling geldt als er een buitengewone omstandigheid is die in redelijkheid niet behoort tot het normale ondernemersrisico.

In het overleg op maandag 6 juni tussen het bedrijfsleven en het ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie was er brede steun voor de verschillende nationale en Europese maatregelen die op de rol staan.

Op dinsdag 7 juni vergaderen de Europese landbouwministers in Luxemburg over mogelijke Europese noodmaatregelen voor de tuinbouw en de handel. Nederland en een aantal andere lidstaten pleiten voor brede steunmaatregelen voor de sector.

Deze lidstaten pleiten voor een opkoopregeling voor groenten die niet meer op de markt verkocht kunnen worden. Ook zal Nederland pleiten voor geld voor een promotieregeling.

De export van groenten ligt momenteel vrijwel stil door de uitbraak van de EHEC-bacterie in noord Duitsland. Daardoor lijden de telers en handelaren veel schade.

nVWA blijft levensmiddelen monitoren
De nieuwe Voedsel en Waren Autoriteit (nVWA) gaat door met het monitoren van levensmiddelen totdat de bron van de EHEC-besmetting in Duitsland definitief is bevestigd. Dit heeft de nVWA maandagmiddag laten weten.

Preventieve monsters taugé
Naar aanleiding van de meest recente ontwikkelingen in Duitsland, gaat de nVWA preventief monsters nemen van kiemgroenten zoals taugé. De monsters worden genomen in de detailhandel en bij telers.

Alle monsters worden onderzocht op het laboratorium van de nVWA. Dit laboratorium is het enige geaccrediteerde laboratorium in Nederland voor het volledige onderzoek op de EHEC-bacterie in levensmiddelen. De nVWA blijft alert op nieuwe ontwikkelingen en houdt hierover contact met de Europese Unie.
Categorie:
Tag(s):