woensdag, 25. mei 2011 - 21:36

Gebied rond hunebed D2 bij Westerveld krijgt opknapbeurt

Westerveld

Stichting Het Drentse Landschap gaat het hunebed D2 bij Westerveld beter inpassen in zijn omgeving. Dit mogelijk dankzij een stukje grond dat de stichting toebedeeld heeft gekregen in het kader van de Herinrichting Roden-Norg. Het is al een oude wens van de beheerders van de hunebedden om meer aandacht te schenken aan het landschap rondom de hunebedden zodat voor de bezoeker duidelijker wordt dat het hier om bijzondere cultuurschatten van Drenthe gaat.

Buro Bakker-Weening uit Zeyerveen heeft voor het terrein rond het hunebed D2 een inrichtingsplan gemaakt. Dit is gebeurd aan de hand van de aanbevelingen uit het rapport Hunebedden een wereld te winnen dat in 2007 verscheen over hoe de intrinsieke waarde van de hunebedden beter onder de aandacht kon worden gebracht. Het onderzoek naar onder andere een betere landschappelijke inpassing van de Drentse hunebedden werd in opdracht van de Hunebeddenbeheergroep uitgevoerd. In deze beheergroep zitten Staatsbosbeheer, Het Drentse Landschap, RCE, Drents Plateau en het Hunebedinformatiecentrum.

D2 is het eerste hunebed dat volgend de richtlijnen uit het rapport wordt aangepast. De ingang wordt verruimd zodat het voor het publiek uitnodigend wordt om naar het hunebed toe te gaan. Ook zal langs de aanwezige parkeerplaats een aantal struiken worden geplant en worden op de hoeken nieuwe grensstenen worden geplaatst. Het terrein zal tevens worden afgebakend met een ondiepe greppel.

Langs de toegangsweg wordt een singel met enkele solitaire bomen gepland, alsmede op het terrein zelf. De bezoeker kan straks op een nieuw te plaatsen bank genieten van de mystieke sfeer van de omgeving. Op een informatiepaneel wordt onder andere uitleg gegeven over wat een hunebed is en hoe het komt dat ze alleen in Drenthe voorkomen. De Hunebedbeheergroep is momenteel bezig met en project om dit soort informatievoorzieningen voor alle hunebedden te ontwikkelen. Deze werkzaamheden worden mogelijk gemaakt door een financiële bijdrage van de gemeente Noordenveld, de landinrichtingscommissie Roden-Norg en de Nationale Postcode Loterij.

Stichting Het Drentse landschap heeft sinds 2000 de provinciale hunebedden in erfpacht genomen van de provincie Drenthe. Kijk voor meer informatie op: www.drentslandschap.nl
Provincie:
Tag(s):