woensdag, 7. december 2011 - 19:18

Gedeputeerde Staten en de heer Smeels leggen geschil bij

Middelburg

Gedeputeerde Staten van de Provincie Zeeland en de heer Smeels hebben hun geschil over het ontslag van de heer Smeels als voorzitter van de Raad van Toezicht van Bureau Jeugdzorg bijgelegd.

Het college van GS erkent en betreurt dat het inzake het ontslag van de heer Smeels onzorgvuldig heeft gehandeld. Daarom heeft het dagelijks Provinciebestuur het ontslagbesluit van de heer Smeels ingetrokken. De heer Smeels heeft daarop aangegeven per 1 december 2011 terug te treden als voorzitter van de Raad van Toezicht.

Met de oplossing van het geschil zijn alle lopende verzoekschriften en bezwaarschriften ingetrokken.

Alle partijen geven aan, ieder vanuit hun eigen verantwoordelijkheid, gehandeld te hebben in het belang van de jeugdzorg. Het college van GS betreurt de gang van zaken en hoopt dat de heer Smeels hiermee recht gedaan is.
Provincie:
Tag(s):