woensdag, 29. juni 2011 - 20:11

Geen duidelijke oorzaak stijging afwezigheid tbs-gestelden

Den Haag

In 2010 waren 41 tbs-gestelden ongeoorloofd afwezig tijdens hun verlof. Op verzoek van de Tweede Kamer verstrekte Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie Teeven vandaag een nadere analyse over deze onttrekkingen.

Omdat het aantal afwezigheden volgen de Staatssecretaris relatief laag is op het totaal aantal verlofbewegingen, kan geen eenduidige oorzaak gegeven worden voor de stijging. In het overgrote deel van de gevallen zijn afspraken niet of niet geheel nagekomen.

In slechts vijf gevallen heeft een tbs-gestelde daadwerkelijk een poging ondernomen om te ontvluchten. Drie hiervan hebben zichzelf gemeld, waarvan twee binnen een uur. In de overige gevallen heeft de politie de tbs-gestelde in kwestie aangehouden.

Op 1 januari 2011 is de regeling van kracht gegaan om één jaar geen verlof toe te staan na ongeoorloofde afwezigheid. Deze regeling zou op elf gevallen in 2010 van toepassing geweest zijn geweest.
Provincie:
Tag(s):