dinsdag, 6. september 2011 - 20:31

Geen infecties door long-endoscoop Flevoziekenhuis

Almere

Bij de patiënten die zich hebben gemeld voor een test, zijn geen infecties gevonden die gerelateerd kunnen worden aan de onvoldoende gereinigde long-endoscoop. 'Dit is gebleken nadat 61 patiënten zich hebben laten testen op infecties', meldt het ziekenhuis dinsdag.

Om herhaling van dit incident te voorkomen, is een commissie met een onderzoek gestart en verwacht in oktober verslag uit te brengen. Ook zijn de procedures voor het reinigen en desinfecteren van endoscopen aangescherpt. 'Met ingang van dinsdag is de speciale EBUS endoscoop weer in gebruik genomen', meldt het ziekenhuis.

Half augustus is in het Flevoziekenhuis geconstateerd dat een speciale long-endoscoop onvoldoende gereinigd was. Uit voorzorg hebben alle 70 patiënten die met deze endoscoop onderzocht zijn, een test aangeboden gekregen om infecties uit te sluiten. De desbetreffende endoscoop is direct na de constatering niet meer gebruikt.

Test-resultaten
De 61 patiënten hebben zich de afgelopen weken gemeld voor een test in het Flevoziekenhuis. Per patiënt is uitgebreid infectiologisch onderzoek gedaan. De resultaten hebben zij vervolgens persoonlijk met de longarts besproken.

Negen patiënten hebben (nog) geen gebruik gemaakt van het aanbod om zich te laten testen. Een deel van de patiënten wordt over drie of zes maanden nogmaals getest, vanwege de incubatietijd van bepaalde infecties.

Het gaat om patiënten die korter dan een half jaar met deze longendoscoop onderzocht zijn. Op basis van de resultaten van de afgenomen tests, is de kans echter zeer klein dat bij één van deze patiënten dan wel een infectie gevonden wordt.

Lopend onderzoek
Ondertussen is een analyse gestart door een commissie om de oorzaak van het incident te achterhalen. Deze commissie bestaat uit personen van verschillende afdelingen (expliciet niet de betrokken afdelingen of personen) die een reconstructie maken van wat er is gebeurd. De resultaten hiervan worden ook met de Inspectie voor de Gezondheidszorg gedeeld.
Provincie:
Tag(s):