dinsdag, 18. oktober 2011 - 15:11

Geen nieuwe besmettingen met Klebsiella ESBL

Haarlem

Er zijn geen nieuwe besmettingen met Klebsiella ESBL gevonden bij patiënten van het Kennemer Gasthuis.

De kamer op de IC die naar aanleiding van de besmettingen was gesloten gaat deze week weer open. Er zijn aanvullende maatregelen ingevoerd om de kans op een toekomstige besmetting te verlagen. Het ziekenhuis heeft inmiddels rapport uitgebracht aan de Inspectie voor de Gezondheidszorg.

Het Kennemer Gasthuis sloot in het weekend van 8 en 9 oktober één van de kamers op de IC. Aanleiding hiervoor was een besmetting met Klebsiella ESBL bij 6 patiënten die in deze ruimte waren verpleegd. Het ziekenhuis stelde vervolgens een onderzoek in naar de bron van de besmetting.

De besmettingen zijn waarschijnlijk veroorzaakt door direct contact met personen of hulpmiddelen tijdens de ziekenhuisopname. Uit het onderzoek blijkt dat de patiënten niet allemaal met dezelfde Klebsiella ESBL bacterie zijn besmet. Er is geen sprake van een uitbraak. Het blijkt dat gelijktijdig twee onafhankelijke, beperkte besmettingen hebben plaatsgevonden, waarbij in beide gevallen de bacterie van één patiënt is overgedragen naar twee andere patiënten. In beide gevallen betreft het een beter behandelbare bacterie dan die dit voorjaar werd gevonden in het Maasstadziekenhuis.

Het ziekenhuis heeft ook 20 (ex)patiënten onderzocht op de bacterie. Geen van hen had de bacterie bij zich. Dat betekent dat de bacterie onder controle is.

Eén patiënt met Klebsiella ESBL ligt nog in een aparte kamer in het ziekenhuis. Deze patiënt is opgenomen vanwege andere klachten en is dus niet ziek door de bacterie. De andere patiënten zijn ontslagen. Door de sluiting van 4 van de 12 bedden is de IC-capaciteit van het ziekenhuis niet in het geding gekomen.

“We zijn er snel bij geweest,” aldus Peter van Barneveld, bestuursvoorzitter. “De inspectie heeft vorige week laten weten dat we goed handelen bij de aanpak van de bacterie. Dit incident heeft ons nóg alerter gemaakt op het belang van schoon en veilig werken. Het Kennemer Gasthuis blijft waakzaam op multiresistente bacteriën.

Iedere dag controleren de adviseurs infectiepreventie en de arts-microbiologen of er bijzondere bacteriën zijn bij patiënten in het ziekenhuis. Daarnaast hebben we nu aanvullende maatregelen genomen. We kunnen een uitbraak in de toekomst helaas niet helemaal uitsluiten. Dat kan geen enkel ziekenhuis. Multiresistente bacteriën zijn niet uit te roeien en zitten onder andere in de hele voedselketen. Het is de nieuwe werkelijkheid voor ziekenhuizen.”
Provincie:
Tag(s):