donderdag, 31. maart 2011 - 22:14

Geen ongewenste tweets met het Tweet-me-niet register

Amsterdam

De Stichting Tweet me Niet introduceert het wettelijk vastgelegde Tweet-me-niet register. Als je je bij dit register inschrijft krijg je geen tweets meer van commerciële organisaties.

De stichting wil hiermee een grote consumentenergernis op Twitter tegengaan.

Consumenten kunnen zich aanmelden voor het Tweet-me-niet register via de telefoon via 0900-6661000 of door een brief te sturen aan Stichting Tweet me Niet, Postbus 9001, 1000 AX Amsterdam. Wanneer iemand zich heeft ingeschreven in het Tweet-me-niet register en onverhoopt toch wordt getweet, dan kan hij of zij een klacht indienen via klachten@tweetmeniet.nl.
Provincie:
Tag(s):