woensdag, 14. september 2011 - 16:30

Geen operatie nodig voor geslachtswijziging op papier

Den Haag

Mensen die transgender zijn, kunnen makkelijker de vermelding van het geslacht op hun geboorteakte laten wijzigen.

Zij hoeven niet langer eerst een operatie of een behandeling met hormonen te ondergaan om hun lichaam aan te passen aan het geslacht dat zij wensen. Ook vervalt de zogenoemde sterilisatie-eis. Die bepaalt dat transgenders onvruchtbaar moeten zijn, voordat de geboorteakte kan veranderen.


Dit staat in een wetsvoorstel van staatssecretaris Teeven van Veiligheid en Justitie dat woensdag voor advies naar verschillende instanties is gestuurd, zoals de Raad voor de rechtspraak, de Commissie burgerlijke staat en nationaliteit en Transgender Netwerk Nederland.

Straks is het voldoende als een rechter en een deskundige vaststellen dat de overtuiging van een transgender persoon blijvend van aard is. Voor mensen die lichamelijk man of vrouw zijn, maar die er diep naar verlangen een persoon van het andere geslacht te zijn, betekent het schrappen van de vereisten van onvruchtbaarheid en van fysieke aanpassing aan het verlangde geslacht een ruimere erkenning van hun genderidentiteit.

‘Verandering van het geslacht in de geboorteakte werkt door in allerlei overheidsadministraties, zoals het GBA. Dat heeft gevolgen voor het paspoort, reisdocumenten, en school- en universiteitsdiploma’s’, aldus Teeven.

De bewindsman verwacht dat transgender mensen beter in de samenleving zullen functioneren omdat belemmeringen worden weggenomen. Met de wetswijziging volgt hij niet alleen het regeerakkoord, maar ook een eerdere toezegging van het kabinet aan de Tweede Kamer om de emancipatie van transgenders te bevorderen en discriminatie op basis van genderidentiteit tegen te gaan.

Daarnaast hebben verschillende instanties als Human Rights Watch, het Comité van Ministers van de Raad van Europa en de Mensenrechtencommissaris van de Raad van Europa voor de aanpassing geijverd.

Internationaal is steeds meer het inzicht gegroeid dat wettelijke erkenning van de genderidentiteit van een persoon niet afhankelijk moet zijn van eisen als geslachtsoperaties of hormonale behandeling. Nederland sluit zich daarbij aan.
Categorie:
Tag(s):