dinsdag, 20. september 2011 - 11:26

Geen strafbare feiten bij brand zendmast Hoogersmilde

Hoogersmilde

De politie heeft het onderzoek wat is ingesteld n.a.v. de brand op 15 juli in de zendmast in Hoogersmilde afgesloten. Dit onderzoek heeft geen aanwijzingen opgeleverd voor verwijtbare en/of strafbare gedragingen.

In het onderzoek zijn getuigen en betrokkenen gehoord en is technisch onderzoek gedaan. Dit laatste in nauwe samenwerking met de eigenaar en gebruikers van de toren en de zendmast. De uitkomsten van de technische onderzoeken die door de andere partijen zijn gedaan zijn meegenomen in het politieonderzoek.
Provincie:
Tag(s):