zaterdag, 22. januari 2011 - 21:32

Geen strafrechtelijke vervolging in zaak Minnertsga

Leeuwarden

Het Openbaar Ministerie in Leeuwarden stelt geen strafrechtelijke vervolging in tegen de familieleden van de man, die vier jaar lang dood in de slaapkamer van de gezamenlijke woning in Minnertsga lag.

De broers (62 en 67 jaar) en zusters (63 en 71 jaar) van de overleden man werden ervan verdacht hun broer bewust onvoldoende verzorging te hebben verleend terwijl dit wel noodzakelijk was (art. 255 Wetboek van Strafrecht).

Uit het pathologisch en toxicologisch onderzoek is niet vast komen te staan wanneer de dood is ingetreden, noch wat de doodsoorzaak is. Wel heeft pathologisch onderzoek uitgewezen dat een ziekelijke afwijking als mogelijke doodsoorzaak als eerste in aanmerking komt. Er kan niet worden vastgesteld of uitgesloten dat onthouding van voedsel en/of zorg de oorzaak is geweest van het intreden van de dood.
De familieleden verklaarden dat zij uit geloofsover-tuiging en respect voor hun broer zijn wens om met rust gelaten te worden, hebben gerespecteerd.

De bevindingen van het pathologisch en toxicologisch rapport, de verklaringen van verdachten met betrekking tot de niet verleende zorg en het ontbreken van een wettelijke verplichting tot onderhoud, verpleging of verzorging aan een broer of zuster, rechtvaardigen de conclusie dat niet wettig en overtuigend bewezen kan worden dat de verdachten zich schuldig hebben gemaakt aan een strafbaar feit.
Provincie:
Tag(s):