vrijdag, 2. december 2011 - 13:40

Geen strafvervolging tegen pleegmoeder en pleegbroer Willeke Dost

Assen

De rechtbank Assen heeft in de zaak van Willeke Dost bepaald dat ten aanzien van de pleegmoeder en pleegbroer voor 1 januari 2012 een vervolgingsbeslissing moet worden genomen.

Gelet op de uitkomsten van het onderzoek tot dusver concludeert het Openbaar Ministerie Assen dat er onvoldoende wettig en overtuigend bewijs is om tot vervolging over te kunnen gaan tegen de pleegmoeder en de pleegbroer van Willeke Dost. Mochten er in het onderzoek nieuwe feiten en/of omstandigheden naar voren komen dan kan het Openbaar Ministerie deze beslissing herzien. Daarnaast houdt de beslissing niet in dat het onderzoek stopgezet wordt. Het onderzoek richt zich nu met name op het natrekken van informatie.

Begin 2009 is een nieuw onderzoek gestart naar de verdwijning van Willeke Dost. Er is een aantal scenario’s ontwikkeld met betrekking tot wat er met Willeke Dost gebeurd zou kunnen zijn. Vervolgens heeft het onderzoeksteam geprobeerd elk van deze scenario’s te bewijzen of te ontkrachten. Daarbij is gebruik gemaakt van de al beschikbare informatie en er is nieuw onderzoek verricht.

In het lopende onderzoek heeft het team reeds op vijf plekken gegraven waaronder bij de boerderij van de pleegmoeder, in twee bosjes nabij de boerderij. Verder is er gegraven op een afvalterrein achter de boerderij (vierde locatie) in september 2010. Deze zoekacties passen in het scenario dat Willeke Dost in of rondom de boerderij begraven zou zijn. Tot slot is er nog gezocht op de begraafplaats in Koekange in 2011. Ook hier zijn geen sporen van Willeke aangetroffen.
Provincie:
Tag(s):