vrijdag, 23. december 2011 - 10:46

Geen stripacts in Woudenbergs café

Woudenberg

Op 22 december sprak de gemeenteraad van Woudenberg zich uit over het opnemen van een verbod op erotische evenementen in de Algemene Plaatselijke Verordening.

De wenselijkheid van het verbod op erotische evenementen kwam ter sprake tijdens de commissievergadering van 6 december bij de behandeling van de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) 2012. Dit naar aanleiding van een stripteaseact in een lokaal café. Tijdens deze vergadering gaven de partijen CDA, SGP en de Christenunie aan dergelijke evenementen niet wenselijk te vinden in de Woudenberg. Het CDA besloot om een amendement in te dienen bij de eerstvolgende raadsvergadering.

Op 22 december stemden de partijen over het amendement. Met een meerderheid van acht stemmen voor en zeven stemmen tegen wordt het verbod opgenomen in de APV 2012. De PvdA en Gemeentebelangen Woudenberg waren tegen het verbod.

Burgemeester van Bergen benadrukte dat het buitengewoon lastig wordt om dit verbod te handhaven omdat de gebruikte term ‘erotischpornografisch’ leidt tot interpretatiediscussies. Voor iedereen kunnen deze termen iets anders betekenen.

Hoewel van Bergen zich kan inleven in de standpunten die pleiten voor een verbod, had hij liever gezien dat er voor een andere weg was gekozen. “Het gemeentebestuur geeft de voorkeur aan een meer koninklijke weg van goed overleg met de organisatoren van dergelijke evenementen. Beter aan de voorkant goede afspraken maken over leeftijdsgrenzen, openingstijden en toezicht dan achteraf het nakijken hebben.”
Provincie:
Tag(s):