dinsdag, 8. februari 2011 - 20:52

Geen varkensflats in Friesland

Als het aan GroenLinks, SP en de PvdA ligt zal er in Friesland nooit een varkensflat of andere vorm van zeer intensieve veehouderij in Friesland komen.

Na tweeënhalf jaar uitstellen van behandeling van de landbouwnota, heeft GrienLinks samen met de SP en de PvdA twee weken terug een amendement ingediend op de landbouwnota over een verbod op nieuwvestiging van intensieve veehouderij.

GrienLinks, SP en PvdA hebben dit onderwerp al diverse malen genoemd in de commissie- en Statenvergaderingen waar de landbouwnota in werd voorbesproken. Tot nog toe konden ze, door het steeds opnieuw uitstellen van de definitieve behandeling van de nota , het voorstel niet eerder indienen. Tijdens de behandeling van de landbouwnota is - na overleg met het college - het amendement ingetrokken en nu omgezet in een initiatiefvoorstel zodat er direct een voorbereidingsbesluit genomen kon worden.
Provincie:
Tag(s):