dinsdag, 26. april 2011 - 17:42

Geen verder gezondheidsonderzoek na brand in Moerdijk

Moerdijk

De GGD's van West-Brabant en Zuid-Holland-Zuid zien geen aanleiding om een verder gezondheidsonderzoek te doen na de brand bij chemie-pack in Moerdijk. Dit maakte zij bekend naar de presentatie van een rapport.

Mensen met gezondheidsklachten werden na de brand op 5 januari 2011 opgeroepen om een screeningsvragenlijst in te vullen. De rapportage van de GGD’en geeft antwoord op de vragen omtrent de omvang, aard en ernst van de gemelde gezondheidsklachten en of er op basis van de resultaten aanleiding is tot verder onderzoek.

Samengevat is de conclusie dat de gezondheidseffecten van de brand meevallen en dat een beperkt aantal bewoners, hulpverleners en medewerkers zich gemeld heeft met (tijdelijke) gezondheidsklachten. De meldingen betroffen vooral uitingen van bezorgdheid en irritatie van de bovenste luchtwegen. De GGD ziet op basis van de aantallen en het soort klachten geen aanleiding voor verder gezondheidsonderzoek onder burgers.
Provincie:
Tag(s):