maandag, 26. september 2011 - 23:06

Geen vergunning voor Zaanse Bokketochie 'Veiligheid in het geding'

Zaandam

De gemeente Zaandam verleent geen vergunning voor het komende Zaanse Bokketochie (tweejaarlijkse kroegentocht) van 8 en 9 oktober.

Het ingediende veiligheidplan is te summier en onvolledig om een groot evenement met duizenden deelnemers goed en veilig te laten verlopen. ‘Ik kan niet instaan voor de veiligheid van de mensen’, zegt burgemeester Geke Faber.

‘Het evenement trekt steeds meer deelnemers, waardoor de veiligheidsrisico's toenemen. Na afloop van het vorige Zaanse Bokketochie in mei gaven we aan niet op dezelfde voet te willen doorgaan. De organisatie had zich wederom niet gehouden aan de vergunningsvoorschriften’, aldus de burgemeester.

Veiligheidsplan
De gemeente heeft de organisatie herhaaldelijk verzocht met een goed veiligheidsplan te komen met daarin aandacht voor het fietsparkeerprobleem en de verkeersregeling rond de horecaondernemingen. Ook is de organisatie geadviseerd alternatief vervoer te regelen, om te voorkomen dat mensen in beschonken staat de weg op gaan.

Negatief advies
‘Op al die punten gaat de organisatie niet of onvoldoende in’, zegt burgemeester Faber. ‘Hierdoor ligt er een negatief advies van de politie en de gemeentelijke afdelingen Handhaving, Openbare Orde en Veiligheid, en Vergunningen. Dit is voor mij aanleiding om geen vergunning af te geven.’

Spijtig
‘De organisatie is op de hoogte gebracht. Zij kunnen bezwaar tegen ons besluit maken’, zegt de burgemeester. ‘Ik vind het spijtig voor de Zaankanters die dit jaar wilden deelnemen aan het Bokketochie.'
Provincie:
Tag(s):