vrijdag, 13. mei 2011 - 16:37

Geen vervolging na overlijden vrouw in AZC Leersum

Het Openbaar Ministerie te Utrecht heeft besloten geen strafrechtelijke vervolging in te stellen naar aanleiding van het overlijden van een Somalische vrouw in het asielzoekerscentrum in Leersum op 24 juni 2010. Dit heeft het OM vrijdag bekendgemaakt.

'Er is geen verband tussen het overlijden van de vrouw en de medische zorgverlening zodat er geen strafrechtelijk verwijt te maken is', aldus de eindconclusie van de officier van justitie vrijdag.

Het onderzoek is omvangrijk geweest. Naast de gebruikelijke processen-verbaal heeft het NFI een toxicologisch onderzoek gedaan en de hersenen onderzocht.

Er heeft een gerechtelijke sectie plaatsgevonden en ook de Inspectie voor de Gezondheidszorg heeft een onderzoek ingesteld naar de medische zorg die in verleend. Daarnaast heeft de officier van justitie gesprekken gevoerd met onder andere medisch deskundigen.

Hoofdvraag voor het Openbaar Ministerie was of er een causaal verband is tussen de medische zorg die is verleend en het overlijden van de Somalische vrouw en zo ja, of dit ook resulteert in een strafrechtelijk verwijt.

Conclusie van het onderzoek van de patholoog-anatoom is dat de vrouw is overleden door of sepsis, of een ontsteking van de hartspier of een combinatie van deze twee.

Sepsis, bloedvergiftiging, is een ernstige ontsteking zonder kenmerkende symptomen. Er treedt weliswaar koorts op maar koorts is een symptoom van een groot aantal aandoeningen. Op basis van het symptoom koorts is de diagnose sepsis moeilijk te stellen.

De vervangend huisarts die de vrouw in de nacht van haar overlijden heeft onderzocht, heeft de sepsis dan ook niet onderkend. Wel heeft hij overleg gevoerd met het ziekenhuis en een ambulance besteld om de vrouw over te brengen.

Toen de arts de vrouw onderzocht was zij helder en was de bloeddruk normaal. Dat de vrouw desondanks zo snel na dit onderzoek is overleden, zou verklaard kunnen worden uit het feit dat bij een sepsis bacterieaanvallen optreden zodat de toestand van de patiënt een wisselend beeld geeft.

Voorts kan uit het onderzoek niet worden vastgesteld wanneer de ontsteking is begonnen en hoe het verloop is geweest. Zodoende is het ook niet mogelijk om vast te stellen of en zo ja, op welk moment betere zorgverlening het overlijden van de vrouw had kunnen voorkomen.

Hoewel de Inspectie voor de Gezondheidszorg kritiek heeft op de marginale manier waarop de huisartsenzorg was geregeld ten behoeve van de asielzoekers, is in dit geval geen verband tussen het overlijden en de medische zorgverlening vast te stellen.

Dit alles leidt ertoe dat de officier van justitie heeft besloten geen strafrechtelijke vervolging in te stellen, noch tegen de vaste huisarts, noch tegen de vervangend huisarts, noch tegen het centrum. De nabestaanden zijn over deze beslissing geïnformeerd en het onderzoek is inmiddels gesloten.
Provincie:
Tag(s):