maandag, 4. juli 2011 - 21:12

Geert-Jan ten Brink programmamanager Drenthe 2028

Regio

Geert-Jan ten Brink wordt regionaal programmamanager voor het Drents
Olympisch Plan, Drenthe 2028. De oud-wethouder van de gemeente Aa en
Hunze is de eerste onafhankelijke Olympisch programmamanager in
Nederland. Daarmee heeft Drenthe opnieuw een primeur, nadat hier in
2009 al het eerste provinciaal Olympisch plan werd gepresenteerd.

Het aanstellen van de programmamanager is een volgende stap op weg naar de verzelfstandiging van Drenthe 2028. Dit plan, dat nauw aansluit bij de ambities van het Nationaal Olympisch Plan, heeft als voornaamste doel om heel Drenthe in beweging te krijgen. Met sport als bindmiddel moet dat ertoe leiden dat Drenthe op economisch, sociaal-maatschappelijk en ruimtelijk terrein op een hoger niveau komt.

Eén van de voornaamste taken van Geert-Jan ten Brink zal zijn het verstevigen en uitbouwen van de verbinding die tot stand is gebracht tussen overheid, bedrijfsleven, onderwijs, gezondheidszorg en sportbonden. Het Drents Olympisch Plan is oorspronkelijk geïnitieerd door de provincie, maar wordt inmiddels (ook bestuurlijk) gedragen door de verschillende partners. Daarmee is Drenthe 2028 het plan van alle Drenten.

Voor Ten Brink, die van 2006 tot 2010 wethouder was in de gemeente Aa en Hunze is sport als werkterrein niet onbekend. In 2000 was hij de organisator van de Special Olympics in Groningen en daarvoor was hij in die stad directeur van sportcentrum Kardinge. Geert-Jan ten Brink: “Ik ben blij met deze nieuwe uitdaging. Drenthe 2028 is ambitieus en raakt alle Drenten. Daar de drijvende kracht van te mogen zijn is geweldig!”
Provincie:
Tag(s):