donderdag, 24. maart 2011 - 10:44

Geld politie Randstad naar platteland

Den Haag

De politie in de Randstad moet het met minder geld, dus personeel doen de komende jaren. Dat is de uitslag van een besluit van minister Opstelten (Veiligheid en Justitie).

De herverdeling van het politiebudget heeft gevolgen voor de sterkte van de verschillende korpsen. De meeste korpsen die extra geld krijgen, stijgen de komende jaren ook in sterkte. Acht korpsen die extra budget krijgen, hebben vooruitlopend op deze herijking de afgelopen jaren al extra sterkte gerealiseerd. Zij moeten daarom in sterkte een stap terugdoen. Drie korpsen (Kennemerland, Amsterdam-Amstelland en Haaglanden) moeten zowel in budget als in sterkte dalen.

Deze daling wordt bereikt via natuurlijk verloop. Gedwongen ontslagen zijn niet aan de orde, aldus de minister. Door de herijking wordt het politiebudget de komende jaren zo goed mogelijk verdeeld over het land. Gelet op de invoering van de nationale politie is het volgens minister Opstelten belangrijk dat er nu eindelijk duidelijkheid is over de budgetten en de daarmee samenhangende operationele sterkte.

Totaal krijgen 21 politiekorpsen er tussen 2011 en 2015 extra geld bij. Sommige politiekorpsen zijn niet tevreden. Zij hadden op meer gehoopt.
Provincie:
Tag(s):