maandag, 4. april 2011 - 16:06

Geluidsmeetsysteem Lelystad weer 'in de lucht'

Lelystad

De provinciale geluidsmeters bij het Lawaaisportterrein Lelystad zijn teruggeplaatst en werken weer. De afgelopen wintermaanden zijn de meters geijkt’, meldt de provincie Flevoland maandag.

Live meekijken op pc
Nu het raceseizoen weer is begonnen, registreert Geluidsinformatiesysteem Lawaaisporten Lelystad (GILL) nauwkeurig elke eventuele overschrijding van de geluidsnormen. Wie op een afstandje op de PC mee wil kijken wat de zes microfoons aan geluid of lawaai registeren, kan daarvoor terecht op www.flevoland.nl/geluidhinder.

De meters geven op elk gewenst moment van de dag inzicht in de geluidsbelasting die de racecircuits rondom de luchthaven produceren. Dat geldt voor de provincie, voor omwonenden en ondernemers.

Meekijken heeft echter alleen zin in de weekends wanneer de racesport wordt bedreven. Op genoemde website is een racekalender opgenomen.

Gedeputeerde Anne Bliek: “Na het eerste jaar dat GILL operationeel is geweest en geluidsoverschrijdingen zijn gemeld, hebben de exploitanten van de racecircuits met de provincie afspraken gemaakt om de geluidsniveaus voor dit jaar omlaag te brengen.”
Provincie:
Tag(s):