zaterdag, 26. februari 2011 - 18:56

Geluk in de twaalf provincies: laagst in Limburg

Rotterdam

Limburgers voelden zich gemiddeld minder gelukkig dan mensen uit overige Nederlandse provincies. Dit blijkt uit het langlopende onderzoek van de Erasmus Universiteit Rotterdam.

Meer dan 16.000 deelnemers vulden gedurende het afgelopen half jaar op gelukswijzer.nl herhaaldelijk in hoe gelukkig ze zich gedurende de afgelopen maanden hadden gevoeld. Hieruit blijkt dat Limburgers gemiddeld maandelijks minder gelukkig waren dan deelnemers uit overige provincies.

Onder-modaal
Een onder-modaal inkomen verklaart deels waarom Limburgers zich het afgelopen half jaar minder gelukkig voelden. Dit valt te rijmen met de analyse van het economische bureau van de ING bank, waarbij Limburg in 2010 en 2011 uit de bus kwam als traagst groeiende economie van alle Nederlandse provinciën.

Drentenaren het gelukkigst
Uit het onderzoek komt naar voren dat Drentenaren het meest gelukkigst zijn, gevolgd door Zeeland en Flevoland.

Geluk niet beïnvloed door externe maar wel persoonlijke factoren
Opvallend is dat de verschillen in gemiddeld geluk in provincies niet verklaard kunnen worden door bijvoorbeeld het aantal echtscheidingen, 65-plussers of levensomstandigheden zoals aanwezigheid van bos en natuurgebied. ‘We zien in Westerse landen zoals Nederland dat geluk vooral afhangt van persoonsgebonden factoren zoals iemands leefstijl en levenskeuzen en niet zozeer externe factoren’, aldus onderzoeker dr. Wido Oerlemans.

Uitkomst
De uitkomst levert de volgende rangschikking van de twaalf provincies op in de maand bekeken: Drenthe 6,2 Friesland 5,8 Gelderland 6,0 Groningen 6,0 Limburg 5,6 Noord-Brabant 6,0 Utrecht 5,9 Zeeland 6,1 Zuid-Holland 6,1 Overijssel 6,1 Flevoland 6,1 Noord-Holland 6,0.
Provincie:
Tag(s):