donderdag, 23. juni 2011 - 19:07

Gemeente Apeldoorn verwijdert brandkranen

Apeldoorn

Bij 90% van de branden in woningen en woongebouwen blijkt dat de brandweer bij het bestrijden hiervan geen gebruik maakt van de brandkranen in de woonwijken.

Het water dat de brandweer in hun bluswagens meeneemt is ruim voldoende voor het blussen van een woningbrand. Daarom start de gemeente op donderdag 23 juni met het verwijderen van 3.000 van de 6.000 brandkranen in Apeldoorn. De werkzaamheden starten in De Maten en duren tot eind december 2011.

Bij het weghalen van brandkranen kijkt de gemeente naar de type woningen en woongebouwen en de brandrisico’s die er zijn in de directe omgeving. In 10% van de gevallen is bestrijding van een brand met de inhoud van de watertank (1.500 liter) van een brandweerauto niet mogelijk. Dan gaat het over gebouwen zoals woningen met rieten kap, houten recreatiewoningen, woonwagens, scholen en bedrijven. Voor het bestrijden van branden in deze gebouwen zet de brandweer speciale watertankwagens in met een inhoud van 15.000 liter per wagen. Daarnaast gebruikt de brandweer ook water uit vijvers, waterputten en brandkranen in de directe omgeving. Bij deze gebouwen met een hogere brandrisico laat de gemeente de huidige brandkranen zitten.

Hetzelfde geldt voor het bestrijden van een brand in woningen in het buitengebied, in recreatieparken en van natuurbranden. Ook hier zet de brandweer speciale watertankwagens in.
Provincie:
Tag(s):