vrijdag, 20. mei 2011 - 12:16

Gemeente Borsele optimaliseert afvalwatersysteem

Borsele

In samenwerking met het Waterschap Scheldestromen heeft de gemeente Borsele gezamenlijke maatregelen getroffen om de afvoer van regenwater efficiënter en milieuvriendelijker te verwerken.

Dat doet Borsele door regenwater af te voeren naar het oppervlaktewater in plaats van met het rioolwater. Pompen en afvoercapaciteit van de riolering worden aanzienlijk minder belast.

Het oppervlaktewater wordt door de toevoeging van regenwater ook nog eens schoner. De afgelopen jaren heeft er een verandering plaatsgevonden in de intensiteit waarmee regen valt. Uit meteorologisch onderzoek blijkt dat de trend is dat regen in vergelijking met de afgelopen jaren steeds vaker in korte en heftige buien valt. Hierdoor ontstaan pieken in de benodigde afvoercapaciteit om snel grote hoeveelheden water af te voeren. Door de regen naar het oppervlakte water af te voeren is de kans op verstopping en ondercapaciteit bij de riolering aanzienlijk kleiner.

Door de samenwerking met het Waterschap Scheldestromen stelt deze een subsidie van 1,125 miljoen Euro beschikbaar om de aanpassingen te bekostigen. De laatste werkzaamheden worden momenteel in de Havenweg in Nieuwdorp afgerond. Hiermee is zo’n 26% van de riolering afgekoppeld.
Provincie:
Tag(s):