donderdag, 29. september 2011 - 18:31

Gemeente brengt postvoorziening onder bij Caparis

Heerenveen

De gemeente Heerenveen start per 1 oktober met een pilot om de postvoorziening voor één jaar onder te brengen bij Caparis Business Post in Heerenveen. Het jaar van de pilot wordt gebruikt om een Europese aanbesteding te volgen. Naast een kostenbesparing voor de gemeente, levert het gunnen een positieve bijdrage aan het bedrijfsresultaat van Caparis.

Met het onderbrengen van de post bij Caparis bespaart Heerenveen niet alleen op portokosten, maar geeft het de gemeente de mogelijkheid efficiënter te werken. Voorsortering van post is niet meer nodig, aangezien Caparis een eigen sortering uitvoert.

Op basis van het postvolume van de afgelopen jaren is een Europese aanbesteding noodzakelijk. Door nu de post bij Caparis onder te brengen, bespaart de gemeente alvast op de postvoorziening en kan parallel hieraan een marktonderzoek plaatsvinden om een goed pakket van eisen op te stellen voor een Europese aanbesteding.

Caparis Business Post heeft, naast vestigingen in Drachten en Leeuwarden, sinds 2010 een vestiging in Heerenveen en inmiddels hebben verschillende gemeenten, waaronder nu Heerenveen, de overstap gemaakt. De fullservice werkwijze van Caparis houdt in dat het volledige postvolume wordt opgehaald en wordt gesplitst in Businesspost en overige post die via PostNL wordt afgewikkeld. Net als PostNL hanteert Caparis Business Post een 24-uurs service, waarmee de kwaliteit van de postbezorging wordt behouden.

Door rechtstreeks aan Caparis te gunnen verliest PostNL de gemeente als klant. Echter doordat SW-bedrijven zoals Caparis niet het gehele dienstenpakket zelf kunnen uitvoeren houdt PostNL een deel van de omzet van de gemeenten, maar dan via Caparis. De gemeente heeft als aandeelhouder belang bij een grotere bedrijfsomzet van Caparis.
Provincie:
Tag(s):