vrijdag, 28. oktober 2011 - 15:29

Gemeente Deventer sluit kinderdagverblijf om tekortkomingen

Deventer

Kinderdagverblijf Het Kinderhuys in Keizerslanden moet maandag 31 oktober de deuren sluiten. 'Tijdens een recente inspectie van GGD IJsselland is gebleken dat op een groot aantal onderdelen niet wordt voldaan aan de Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen (Wko)', meldt de gemeente Deventer vrijdag.

Dit besluit is genomen op basis van uiteenlopende tekortkomingen, die tot op heden slechts gedeeltelijk door de eigenaar zijn opgelost. In de afgelopen 19 maanden (het kinderdagverblijf werd in januari 2010 geopend) heeft de GGD herhaaldelijk overtredingen geconstateerd.

De onlangs vastgestelde tekortkomingen op het gebied van veiligheid en gezondheid wegen voor de gemeente het zwaarst. Er is daarom geen sprake van verantwoorde kinderopvang. Als de eigenaar van Het Kinderhuys alsnog voldoet aan de wettelijke kwaliteitseisen, mag de kinderopvang weer openen.

Opvang kinderen
Ouders die hun kind maandag naar het kinderdagverblijf willen brengen, kunnen contact opnemen met Kindermediair. Deze onafhankelijke organisatie kijkt of de kinderen op andere kinderdagverblijven in de stad kunnen worden ondergebracht. Ouders kunnen contact opnemen met Kindermediair via telefoonnummer: 0900 — 2004004.

Wethouder Marco Swart twijfelt niet aan de goede intenties van Het Kinderhuys: “Dit zijn dan ook geen eenvoudige beslissingen. Ik realiseer mij dat het exploitatieverbod verstrekkende gevolgen heeft voor de eigenaar van Het Kinderhuys. Voor mij staat een goede ontwikkeling van het kind in een veilige en gezonde omgeving voorop. Als gemeente letten we daarom scherp op de naleving van de wettelijke voorschriften.”

Het Kinderhuys heeft de gemeente laten weten te verwachten op korte termijn weer aan de eisen te kunnen voldoen en na inspectie weer open te mogen.
Provincie:
Tag(s):