vrijdag, 2. december 2011 - 20:03

Gemeente Eindhoven mag overgaan tot ontruimen Occupy-tent

Eindhoven

De gemeente Eindhoven mag de tent van een aanhanger van de Occupy-beweging laten ontruimen van het Clausplein. Dat heeft de voorzieningenrechter van de rechtbank ’s-Hertogenbosch zojuist bepaald.

De aanhanger van de zogeheten Occupy-beweging verblijft met andere demonstranten op het Clausplein in Eindhoven. De man heeft daar een eigen tent om in te overnachten. Het college van burgemeester en wethouders stond dit op basis van de APV toe tot en met 29 november 2011. De gemeente besloot op 30 november 2011 dat de tenten van de Occupy-beweging vanaf 1 december 2011 om 10.00 uur van het Clausplein verwijderd moesten worden. De gemeente kondigde eveneens aan handhavend te gaan optreden als het kampeerterrein niet zou worden ontruimd. Een van de aanhangers van de Occupy-beweging was het daarmee niet eens en de man vroeg de bestuursrechter een voorlopige voorziening te treffen.

Aangezien de gemeente voor de locatie Clausplein geen nieuwe ontheffing heeft verleend, overtreedt de man de APV als hij op die plaats toch overnacht. Volgens de voorzieningenrechter was de burgemeester bevoegd handhavend op te treden. Nu de gemeente uitdrukkelijk heeft aangegeven - gelet op geconstateerde overlast voor omwonenden van het Clausplein - geen nieuwe ontheffing voor die locatie te willen verlenen, bestaat volgens de voorzieningenrechter geen concreet zicht op legalisatie. Dat de gemeente de gerechtvaardigde verwachting heeft gewekt dat de man na 29 november 2011 op het Clausplein mocht blijven, heeft de Occupy-aanhanger niet aannemelijk gemaakt. Ook volgt de voorzieningenrechter de man niet in zijn betoog dat de periode voor ontruiming te kort is. Naar het oordeel van de voorzieningenrechter moet het mogelijk zijn een tent binnen enkele uren af te breken.

De voorzieningenrechter wees het verzoek van de Occupy-aanhanger af. Dat betekent dat de man zijn tent van het Clausplein moet weghalen en dat de gemeente dat op zijn kosten mag doen als hij dat niet doet.
Provincie:
Tag(s):