dinsdag, 18. oktober 2011 - 20:36

Gemeente en provincie willen betere aansluiting Lelystad op A6

Lelystad

De provincie Flevoland en de gemeente Lelystad dringen bij het Rijk aan om op korte termijn de verkeerssituatie op de A6 bij Lelystad aan te pakken. Dit meldt de provincie Flevoland dinsdag.

Filevorming
Met name in de avondspits treedt er filevorming op voor de afrit naar Lelystad. Uit een bereikbaarheidsstudie van ingenieursbureau Oranjewoud blijkt dat de problemen de komende jaren fors gaan toenemen. Ook in de ochtendspits ontstaan dan problemen om de A6 op te komen.

Minister Schultz van Haegen-Maas Geesteranus (Infrastructuur & Milieu) moet daarom geld beschikbaar stellen om deze knelpunten op te lossen, vinden provincie Flevoland en gemeente Lelystad.

Ontwikkelingen
"Wij zijn volop bezig met de ontwikkeling van zuidelijk Lelystad," vertelt wethouder Luchtenveld van de gemeente Lelystad. "Er wordt gebouwd aan de nieuwe woonwijk Warande. De luchthaven zal de komende jaren gaan groeien. Tussen Lelystad Airport en de A6 wordt bedrijventerrein Airport Garden City ontwikkeld, inclusief het al bestaande Larserpoort. In Lelystad-Noord komt Flevokust met overslaghaven tot ontwikkeling. Deze ontwikkelingen vragen om een goede bereikbaarheid. De huidige aansluiting Lelystad is onvoldoende om de groeiende verkeersstromen te kunnen verwerken," aldus de wethouder.

Voorkeur voor derde aansluiting
De voorkeur van provincie en gemeente gaat uit naar een nieuwe (derde) aansluiting van Lelystad op de A6 in combinatie met de aanleg van het daar geplande station (Lelystad-Zuid).

Hierdoor krijgt Lelystad betere verbindingen, dus kortere reistijden, met Amsterdam. Daarvoor is het ook nodig de A6 te verbreden tussen Lelystad en Almere. Het Rijk heeft echter aangegeven vooralsnog geen geld hiervoor beschikbaar te hebben.

Tussenmaatregel
Als tussenmaatregel en als voorbereiding op een volwaardige nieuwe derde afslag vragen de provincie en de gemeente de minister de bestaande aansluiting bij Lelystad met spoed aan te pakken.

"Wij zouden graag zien dat de afrit vanuit de richting Almere verbreed wordt tot twee rijstroken en de oprit richting Almere wordt verlengd, zodat het verkeer beter kan invoegen," aldus gedeputeerde Lodders.

Financiering van deze maatregelen zou kunnen gebeuren vanuit het programma `Beter Benutten'. Dit is een programma dat de minister in het leven heeft geroepen om in korte tijd knelpunten op het wegennet weg te werken. Aanvullend zullen provincie en gemeente maatregelen op het eigen wegennet realiseren.
Provincie:
Tag(s):