zondag, 19. juni 2011 - 13:53

Gemeente Heerlen mag coffeeshop sluiten

Heerlen

De gemeente Heerlen mag coffeeshop The Brothers sluiten. Dat heeft de rechtbank in Maastricht vrijdag bepaald. Het beroep dat door de exploitant was ingesteld, werd door de rechter ongegrond verklaard.

De sluiting is het resultaat van een herhaaldelijk forse overschrijding van de toegestane handelsvoorraad softdrugs door de coffeeshop. De uitspraak komt erop neer dat de coffeeshop per 23 juni 2011 gedurende drie maanden moet gaan sluiten. De exploitant heeft wel nog de mogelijkheid om tegen de uitspraak hoger beroep in te stellen bij de Raad van State. Ook kan de exploitant nog een verzoek indienen tot het treffen van een voorlopige voorziening.

Burgemeester Paul Depla benadrukt dat coffeeshops in Heerlen zich dienen te houden aan het gemeentelijke beleid. “Tegenover het gedogen van de professionele handel in softdrugs staat ook de verplichting dat de voor het gedogen geldende voorwaarden worden nageleefd. Daarmee wordt voorkomen dat er een wildgroei in de handel in softdrugs ontstaat”, aldus burgemeester Depla.
Provincie:
Tag(s):