dinsdag, 2. augustus 2011 - 17:51

Gemeente Heerlen sluit onveilige panden in Hoensbroek

Heerlen

Gemeente Heerlen heeft dinsdag enkele panden aan de Heisterberg in Hoensbroek gesloten. Het gaat om twee aangrenzende panden met meerdere huurders die in bezit zijn van dezelfde eigenaar. De gemeente grijpt preventief in, omdat de eigenaar in gebreke blijft bij het herstellen van de bouwgebreken en het naleven van de brandveiligheidsvoorschriften.

Met het sluiten van de betreffende panden is het voorlopige einde bereikt in een proces dat al jaren gaande is. Sinds 2008 zijn gesprekken gaande met de eigenaar met als doel de panden zowel bouwtechnisch als qua brandveiligheid op aanvaardbaar niveau te krijgen. Ook zijn diverse waarschuwingen uitgedeeld en heeft de eigenaar op 1 juni jl. een vooraankondiging van de te treffen maatregelen ontvangen. Omdat hij ondanks dit alles in gebreke blijft en de situatie in en om de panden de laatste tijd verslechterd is, grijpt de gemeente nu preventief in.

Ondanks extra controles van politie en gemeente is onvoldoende duidelijk hoeveel en welke personen er momenteel verblijven in de kamers die verhuurd worden in de panden. Dit gegeven, gecombineerd met het brandgevaar, maakt dat de gemeente niet langer kan en wil wachten met sluiten van het pand. Daarnaast is het aantal meldingen vanuit de buurt over (drugsgerelateerde) overlast die wordt veroorzaakt door bewoners en bezoekers van de panden, recent toegenomen. Evenals de eigenaar zijn de bewoners enkele dagen tevoren persoonlijk geïnformeerd over de op handen zijnde sluiting. De eigenaar is als huurbaas verantwoordelijk voor het aanbieden van alternatieve woonruimte aan de huurders.

Gedurende de sluiting, die in principe zes maanden duurt, heeft de eigenaar de tijd om de panden aan te passen aan de bouw- en brandveiligheidsvoorschriften. Zijn de aanpassingen conform de eisen verricht, dan kunnen de panden weer in gebruik genomen worden.
Provincie:
Tag(s):