donderdag, 17. februari 2011 - 10:08

Gemeente Heerlen trekt vergunning in van restaurant Chardiné

Heerlen

De gemeente Heerlen is voornemens om vergunning van restaurant Chardiné in Heerlen intrekken.

Volgens politie-onderzoek wordt de exploitant van het restaurant verdacht van het plegen van ernstige strafbare feiten, zo meldt de gemeente. Dit gegeven is voor de gemeente Heerlen aanleiding geweest om verder onderzoek te doen naar het levensgedrag van de exploitant. De feiten en omstandigheden die uit dit onderzoek naar voren zijn gekomen, zijn van dusdanige ernstige aard dat aantasting van de openbare orde en daarmee tevens de zedelijkheid wordt gevreesd bij het van kracht blijven van de verleende vergunningen. Dit mede in verband met het feit dat het restaurant fungeert als een leerwerkplek voor stagiaires.
Provincie:
Tag(s):